Om Oss

En familjegård på över 100 år

Om Gårdsjö Lantbruk

Gården har varit i familjen Gårdenborgs ägo sedan den byggdes 1900. 2019 skedde senaste generationsskiftet av fastigheten. Nuvarande ägarna är Louise Gårdenborg och sambon Oskar Carlsson.
Gården ligger i Heby kommun, i gränslandet mellan Mälardalens slättbygder och Bergslagens skogsbygder.

Om Louise

Louise Gårdenborg är uppvuxen på gården och är utbildad ingenjör vid Luleå tekniska universitet. Efter en karriär inom projektledning har hon sedan 2015 tagit med sig LEAN-tänket och ett starkt hållbarhetstänk in i driften av gården och arbetar genom ständiga förbättringar i små steg för att fortsätta utveckla familjeverksamheten. Louise vision och filosofi för den fortsatta utvecklingen av verksamheten är att steg för steg öka gårdens hållbarhetsnytta och förädlingsgraden.

En del av något större

Vi på Gårdsjö lantbruk ser oss själva som en del av ett större system. Jorden, vattnet och näringsämnena som är basen för vår växtodling är resurser som kräver en långsiktigt ansvarsfull förvaltning. Som förvaltare av det svenska naturkapitalet har vi ett evighetsperspektiv. Vår målsättning är också att bidra positivt till det lokala ekosystemet och ekonomin i bygden. Samarbeten med närliggande häststall är en viktig del i detta då de kan beta på fälten och stallgödsel har stort värde genom näringstillförseln.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_17ef

För framtida generationer

Vi ansvarar för att marken vi lämnar efter oss är i bättre skick än när vi övertog den. På så sätt ger vi nästa generation förutsättningar att fortsätta vara en positiv kraft i den lokala miljön och ekonomin.

Kontakta oss

Louise Gårdenborg

Telefon: 070-483 67 97
E-post: louise@gardenborg.se