Hållbart jordbruk för nutid & framtid

Vi på Gårdsjö Lantbruk bedriver en ekologisk växtodling som fokuserar på följande grundstenar.

Hälsosamma jordar

Vi arbetar för att bygga upp motståndskraftiga och hälsosamma jordar, för framtida generationer.

Biologisk mångfald

Vårt arbete främjar den biologiska mångfalden genom våra hållbara odlingsmetoder.

Näringsrik mat

Vi arbetar för att producera näringsrik ekologisk mat för oss människor.

En del av något större

Gårdsjö är en liten aktör i ett globalt ekosystem. För oss är det viktigt att de lokala åtgärder vi gör på gården är i linje med både regionala och globala miljömål. Exempelvis kan vi genom att optimera näringskretsloppet på gården få bättre skördar och samtidigt bidra till att förhindra övergödning i Östersjön. Genom vallodlingen kan vi även bidra till att upprätthålla den lokala biologiska mångfalden samtidigt som vallens kolinlagring gynnar det globala klimatet. Att jobba med hållbarhet ser vi som en resa snarare än en destination. Det kommer hela tiden ny forskning och vetenskap, och för varje åtgärd vi gör upptäcker vi tre nya åtgärder vi skulle vilja testa. Vi är övertygade om att samarbeten mellan lokala gårdar och andra organisationer inom livsmedelskedjan är en av nycklarna för att skapa ökad hållbarhet.

Nyheter

Årets Östersjöbonde 2021

Stort tack till WWF för det fina priset! Och ännu större tack till alla ni som bidrar i hållbarhetsarbetet på vår gård och i regionen!

Fler nyheter på Instagram

Bo hos oss!

Välkommen att bo på ett lantbruk. Gården har två boningshus där vi i familjen bor i det ena och där ni har möjlighet att hyra det andra. Här bor ni lantligt med naturen runt hörnet och gott om plats för umgänge.